บริการอุตสาหกรรม

บริการอุตสาหกรรม

อินทรี อีโคไซเคิล นำเสนอบริการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจ
และขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการของเรามีดังนี้

1.Industrial Chemical Cleaningบริการทำความสะอาดอุตสาหกรรมโดยใช้เคมี ช่วยขจัดคราบสนิม
คราบน้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆในเครื่องจักรของอุตสาหกรรม
กลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตวาหกรรมผลิตน้ำมัน
โดยจะนำสารเคมีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการทำความสะอาด
และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าจุดเด่นของบริการนี้ คือ

 • ขจัดคราบสนิม
 • ลดข้อผิดพลาด และการหยุดเดินระบบฉุกเฉิน
 • ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการแลกเปลี่ยนความร้อน
 • ยกระดับด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรและการดำเนินงาน

การประยุกต์ใช้

 • หอกลั่น (Refinery Tower)
 • หม้อไอน้ำ (Power boiler)
 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)
 • เตาปฏิกรณ์ (Reactors and vessel)
 • ระบบลดความร้อน (Quenching system)
 • De-salter
 • เตา (Furnace)
 • ระบบท่อ (Product piping system)
 • ระบบท่อไอน้ำ (Stream and water piping system)
 • หอหล่อเย็น (Cooling tower)

ฝากข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *