บริการให้คำปรึกษา และบริการที่หน้างานลูกค้า

การให้คำปรึกษาอินทรีอีโคไซเคิลให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์คุณสมบัติของ ของเสียเพื่อการจัดการที่เหมาะสม การขนส่งกากของเสีย และการกำจัดโดยคำนึงถึง
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การบริการที่หน้างานลูกค้าเราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในการจัดการกากของเสีย
หน้างานลูกค้า การบรรจุกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการขนส่งอย่างปลอดภัย

เรายินดีทำทุกทางที่ทำได้ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *