Author: admin

บริการให้คำปรึกษา และบริการที่หน้างานลูกค้า 0

บริการให้คำปรึกษา และบริการที่หน้างานลูกค้า

การให้คำปรึกษาอินทรีอีโคไซเคิลให้บริการตั้งแต่การวิเคราะห์คุณสมบัติของ ของเสียเพื่อการจัดการที่เหมาะสม การขนส่งกากของเสีย และการกำจัดโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การบริการที่หน้างานลูกค้าเราสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในการจัดการกากของเสียหน้างานลูกค้า การบรรจุกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการขนส่งอย่างปลอดภัย เรายินดีทำทุกทางที่ทำได้ เพื่อสร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้า

บริการอุตสาหกรรม 0

บริการอุตสาหกรรม

บริการอุตสาหกรรม อินทรี อีโคไซเคิล นำเสนอบริการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการของเรามีดังนี้ 1.Industrial Chemical Cleaningบริการทำความสะอาดอุตสาหกรรมโดยใช้เคมี ช่วยขจัดคราบสนิมคราบน้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆในเครื่องจักรของอุตสาหกรรมกลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตวาหกรรมผลิตน้ำมันโดยจะนำสารเคมีที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการทำความสะอาดและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าจุดเด่นของบริการนี้ คือ ขจัดคราบสนิม ลดข้อผิดพลาด และการหยุดเดินระบบฉุกเฉิน ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและการแลกเปลี่ยนความร้อน ยกระดับด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรและการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้ หอกลั่น (Refinery Tower) หม้อไอน้ำ (Power boiler) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) เตาปฏิกรณ์ (Reactors...